"Els "returning students" acaben amb èxit el seu 2n any del Batxillerat Dual

Batxillerat Dual

El curs 2019-2020 del Batxillerat Dual ha acabat amb gran èxit pels alumnes de 2n any.

Ha estat un any d’assentament en el programa on ens hi hem trobat més còmodes i traient el màxim profit d’aquesta gran oportunitat en tots els seus vessants – lingüístic, tecnològic, acadèmic i personal. També hem hagut de treballar estant en un curs més alt; per tant, l’exigència ha estat més alta; però ens n’hem sortit molt bé. 

Enguany hem treballat 2 assignatures Anglès i Història del EUA. Aquesta darrera ha estat l’oportunitat per conèixer el passat dels Estats Units que, a ben segur, desconeixíem amb la profunditat que hem hagut de treballar: la guerra civil, l’esclavatge etc.

Menció especial mereixen els dos primers graduats del Batxillerat Dual de La Farga; Enrique Donada i José Ferrer-Bonsoms.

Moltes Felicitats a tots


Preparats per al canvi
Noticia