imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Institució La Farga, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències…


Web sobre el plurilingüisme

Web sobre el plurilingüisme

Descobreix la nova pàgina web sobre el plurilingüisme de La Farga. Recull tota la informació sobre els projectes lingüístics, el projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning, que engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès a Primària, Secundària i Batxillerat), títols oficials i estades a l'estranger.

MÉS INFORMACIÓ

Llenguatge oral

Llenguatge oral

Tal i com s'expressa en el Currículum d'Educació Infantil "L'adquisició i el perfeccionament progressiu del llenguatge oral és la fita principal del desenvolupament dels nens d'aquest cicle". És per això que donem gran importància a la la llengua oral: la conversa, els relats, l'expressió dels sentiments, l'explicació de memòries, les endevinalles, etc.

La llengua oral és la base de tots els aprenentatges, no tan sols de l'aprenentatge de la lectoescriptura, sinó també dels aprenentatges matemàtics, emocionals, etc. Cal ajudar els nens a posar paraula a tots els seus descobriments potenciant al màxim el diàleg i la conversa i establint una relació afectiva-positiva entre el nen i la persona adulta, i entre els mateixos companys. Per a potenciar l'oralitat és necessari que els nens no siguin només receptors, sinó que també s'afavoreixi la parla en un context distès i de respecte.

Aquest èmfasi en la capacitat comunicativa dels nens i l'oralitat és més senzill perquè l'estructura d'aula flexible permet que el nen adquireixi més protagonisme i una actitud més activa.


L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A La Farga som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

A l'espai de La Farga Infantil els nens i nenes de 0 a 1 anys gaudeixen i aprenen l'anglès a traves d'un mètode vivencial que inclou el joc i les rutines de classe com a eines per a facilitar als més petits l'assoliment del vocabulari, sons i llenguatge. D'aquesta manera tenen un contacte continu amb l'anglès, el català i el castellà.

A Llar 2, continuem treballant amb un 80% de les hores en anglès. Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els alumnes posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Intercanvis culturals

Intercanvis culturals

En els diversos cursos de secundària, s’organitzen intercanvis culturals amb altres països en els quals es facin servir algunes de les llengües estrangeres que es poden aprendre a La Farga: l’alemany, el francès, l’anglès…

Els intercanvis culturals són una oportunitat fantàstica tant per l’aprenentatge de la llengua com per a l’enriquiment cultural dels alumnes.


Altres llengües estrangeres

Altres llengües estrangeres


A La Farga  tenim molt clar que l'aprenentatge d'idiomes és de gran importància per al present i el futur dels nostres alumnes. És per això que, al nostre centre educatiu, l'ensenyament de llengües estrangeres té una importància cabdal des de les primeres edats.

En aquesta línia, la nostra escola ofereix als alumnes de Primària i Secundària l'oportunitat d'iniciar-se en l'aprenentatge de l'alemany i el francés. Aquesta activitat  està integrada en el projecte de Plurilingüisme del centre. 

English project

English project

A primària tenim el programa d’avaluació del nivell d’anglès a primària. Des de 1r fins a 6è de primària s’envien dos informes anuals a les famílies (un al 1r trimestre i el segon al 2n trimestre) en els quals s’avaluen les diversas habilitat lingüístiques. A partir de 4t de primària i fins a 6è, els alumnes poden fer l’examen Flyers de Cambridge i, si el fan a 4t o 5è, tindran l’oportunitat de fer a 5è o 6è de primària els exàmens KET (A2+) o PET (B1).

Una altra idea fonamental és el foment del llenguatge oral. Durat la primària duem a terme tota mena de projectes: Drama en anglès, recitació de poemes, role-plays, petits debats, exposicions… A fi de fomentar l’ús habitual de la llengua oral com una eina de comunicació més.


Títols oficials

Títols oficials

Des de fa anys, s'ofereix a totes les famílies la possibilitat de preparar als seus fills per a superar, a poc a poc, les diferents proves certificades en anglès: Flyers, KET, PET, FIRST, Advanced, Proficiency.

A partir de 3r d’ESO, oferim també la possibilitat de preparar i dur a terme les proves de l’EOI en els nivells en els quals els alumnes es poden presentar per lliure: B2, C1 i C2. Les proves de Cambridge i els títols de la EOI gaudeixen de la mateixa validesa en el marc del CEFR (Marc comú Europeu de llengües).

A les classes d'anglès els alumnes practiquen les diferents parts de l'examen - speaking, reading, listening, etc.-, amb proves i simulacres. D'aquesta forma, amb avaluació continuada, van agafant seguretat i millorant el seu nivell.

Des del Departament de Llengües estrangeres de La Farga, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els alumnes i les alumnes acabin els seus estudis havent obtingut un títol oficial.


Classes de conversa

Classes de conversa

Des de Primària a Batxillerat, professors natius dediquen sessions de 20 minuts amb dos o tres alumnes per a practicar la conversa.

D'aquesta manera, cada alumne aprèn claus concretes de speaking en dues sessions per trimestre. Un punt interessant és que els nois s'acosten a parlar amb aquests professors en altres moments més relaxats, com és el pati, i sempre estan disponibles per si algú vol consultar-los qüestions relacionades, per exemple, amb proves certificades d'anglès.


Trimestre a Irlanda

Els alumnes de 6è EPRI + 1º ESO tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín. 

Durant la seva estada,els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums del país reforçant així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica. Un preceptor/a de la Institució Tarragona realitza un seguiment dels seus avanços facilitant així l'aprenentatge i adaptació.

El programa es va iniciar fa més de 20 anys i hi participen una vintena d'alumnes cada curs.

CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

La continuïtat i coherència del nostre programa educatiu a les etapes a partir d'Infantil és un factor clau per guiar als nostres alumnes cap a un aprenentatge sòlid i complet que els porti a la millora personal, humana i professional.

El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès a Primària, Secundària i Batxillerat com Science, Arts&Crafts, Physical Education... perseguint els següents objectius:

  • Assimilar els coneixements de l'assignatura que s'imparteix.
  • Utilitzar i integrar l'anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.

Les assignatures CLIL varien segons el curs: Natural Science, Arts & Crafts, Social Science, Geography & History…

All Day English Class

All Day English Class

Hem començat una línia d'anglès "All day English Class" on la proporció d'exposició oral a la llengua anglesa s'amplia considerablement. Amb la implementació d'aquesta línia volem oferir la possibilitat —a les famílies  que vulguin —d'optar per una línia intensiva d'anglès des de Llar 2 a P5. 

Es tracta d'un projecte de caràcter oral, basat amb el contacte natural amb professorat perfectament bilingüe o amb un nivell molt alt de totes dues llengües.  Per a estructurar el contacte entre les diferents llengües fem servir el sistema "una persona- una llengua" on cada professora ofereix un model lingüístic de qualitat recognoscible per al nen a través d'algun distintiu (color del polo, de la mascota de l'aula...) però incrementant en aquesta línia les ocasions d'exposició a l'anglès i invertint el percentatge que es dóna a la resta de grups. D'aquesta manera, els nens i nenes es fan conscients que hi ha diverses llengües que, d'aquesta manera  no entren en conflicte i de que és més senzill transitar en l'ús de l'una a l'altra. 

Hooray!

Hooray!

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de La Farga, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a La Farga?

Envia'ns el teu CV