La Farga signa un conveni amb el Conservatori Liceu

La signatura del conveni la van formalitzar el Sr. Miquel Riera, director de La Farga, i la Sra. Maria Serrat, Directora General del Conservatori del Liceu.

A partir del curs vinent, La Farga s’adhereix al programa de Primària Musical del Conservatori del Liceu. D’aquesta manera, el pla acadèmic de la música a primària es farà amb el programa que ofereix el Conservatori el Liceu. Aquest busca inculcar l’amor a la música a tots per igual, així com detectar i potenciar el talent d’aquells que vulguin estudiar-la amb motivació i compromís. També els ofereix la possibilitat d’aprofundir en el seu estudi i de cursar el curs complet de Nivell Bàsic de les Escoles de música Liceu, realitzant els estudis musicals com a after-class d’instrument i llenguatge musical extraescolar.