La música a l'escola

La música com a eina per al desenvolupament intel·lectual, auditiu i sensorial.

L'educació musical

L’educació musical juga un paper fonamental a la formació integral dels infants: amplia la seva capacitat de percepció auditiva, afavoreix l’expressió de sentiment i emocions, estimula la creativitat, els ajuda a gaudir de l’entorn sonor i de la cultura musical, és una eina per a treballar el coneixement i domini corporal, fins i tot pot ser un instrument per a millorar la timidesa o la capacitat de concentració i relaxació.

La base fonamental de l’educació musical és l’audició, el cant, el ritme, l’expressió corporal, la creació, l’apreciació musical, l’exercitació amb instruments musicals...

Aquesta educació és important per a tots els nens i nenes, no només per aquells que semblen tenir una predisposició natural. Tots podem millorar les nostres capacitats musicals, especialment en aquestes edats i és important, tant a l’escola com a casa, preveure moments d’escolta, fer jocs de falda, cantar amb els nens, jugar a improvisar melodies, etc.

Com ho fem a l’escola? Música a l’aula, audicions i Dinàmiques expressives.

L’activitat musical a l’escola està present al llarg de tot el dia a través de cançons a l’aula que acompanyen les nostres rutines habituals d’assemblea, de recollir, de canviar de tasca o sortir al pati, de jocs de falda amb els més petits, de rimes i ritmes que milloren la seva consciència fonològica. 

Així mateix, hi ha previstes dues audicions diàries, al matí i a la tarda, que segueixen una programació establerta i que ens ajuden a començar la franja del matí o la tarda amb concentració i una actitud relaxada. 

La música també està molt present a les festes populars que se celebren a l’escola: La castanyada, Santa Cecília, Nadal, Sant Jordi... i que conformen un repertori bàsic que ens ajuda a mantenir les nostres tradicions i a introduir-ne d’altres. 

Una altra manera bàsica de treballar l’educació musical és obrir-nos de manera conscient a la realitat sonora que ens envolta: els sons de l’escola, del carrer, de la natura. Activar una escolta atenta i ajudar-los a respectar i gaudir de l’entorn sonor de l’escola. 

Però, la música està especialment present al mòdul de Dinàmiques Expressives. Amb aquest nom volem englobar totes aquelles dinàmiques, activitats, ensenyaments que ens ajuden a educar la sensibilitat musical dels infants: l’audició, la dansa, el cant, l’aprenentatge de cançons, el ritme, el moviment, l’expressió corporal, l’apropament als instruments musicals... però també tenen cabuda activitats de dramatització, de relaxació o de respiració que afavoreixen l’educació musical. 

Els dos eixos fonamentals de Dinàmiques Expressives són la música i el moviment com a recursos privilegiats per a treballar la sensibilitat, l’expressió emocional, l’expressió corporal i la creativitat musical, però les estratègies teatrals i dinàmiques de grup també hi seran presents afavorint el creixement en altres capacitats com les habilitats socials o lingüístiques. 

Estem molt il·lusionades amb aquest projecte que ens ajudarà a canalitzar una necessitat d’educació emocional i relacional (a través de la música) que cada cop més s’imposa com a fonamental a la nostra societat.