Practicant l’anglès a 5è de primària

Aquest matí els alumnes de 5è de primària D han fet una activitat per parelles on havien de posar-se un al costat de l’altre i recrear una conversa sobre un tema en anglès.

En aquest cas, es gravaven amb l’Ipad per poder-ho veure després i entregar-ho a classe. En parelles, han hagut de parlar sobre edificis famosos, i havien d'utilitzar el vocabulari propi per donar indicacions a algú, fer preguntes sobre on está algun lloc on volen anar i descriure edificis.

Ser competent en aquest món requereix coneixements i habilitats com dominar idiomes. Per això creiem que activitats com aquestes on posem els alumnes en una situació en la que han de fer servir la comunicació en una altra llengua per fer-se entendre i aprendre vocabulari nou, els proporciona un punt diferencial.