Alimentació saludable durant el confinament

Llista de la compra i d'altres consideracions

Davant l'estat d'alarma que estem vivint per la crisi sanitària del COVID-19 l'equip de Dietistes-Nutricionistes de Cesnut volem ajudar-los a planificar l'alimentació d'aquests dies. Per això, en mesura del possible els recomanem segueixin el menú mensual de març del centre (tant de menjars com de propostes de sopars). Aquest menú ha estat validat per dietistes-nutricionistes i garanteix tots els nutrients recomanats en la infància.

D'altra banda, els fem arribar una proposta de llista de la compra amb diverses opcions que els permetrà organitzar una correcta planificació setmanal sense haver de sortir a comprar diàriament. La nostra intenció amb aquesta llista és oferir-los la màxima varietat possible d'aliments no peribles.

LLISTA DE LA COMPRA SALUDABLE

ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

Competència global
Noticia