Amb el professor Robert Swartz a Mallorca.

El Dr. Robert Swartz imparteix el Curs d’Aprenentatge Basat en el Pensament a professorat de La Farga, i de tota Institució, al Col·legi Aixa.

Alguns professors estan fent un curs durant tot aquest any per acreditar-se com a experts en Aprenentatge Basat en el Pensament. Aquest possibilita que els assistents de La Farga que estan fent el curs al Col·legi Aixa (Mallorca) siguin professors formadors i, per tant, puguem posar en marxa a La Farga el programa de Pensament Thinking Based Learning (TBL) que activa el potencial de l’estudiant per millorar l’aprenentatge i el pensament de qualitat. 

El centre organitzador d’aquest curs, el Center for Teaching Thinking (CTT), aposta per aplicar una “infusió” de pensament crític i creatiu a l’ensenyament dels continguts curriculars que s’imparteixen a l’escola. D’alguna manera es pretén que l’alumne no només aprengui continguts establerts, sinó que sigui capaç de raonar, pensar, tenir pensament crític, analític i opinió pròpia mitjançant la implementació de la cultura de pensament i la reflexió constant dels continguts que es van treballant i la reflexió sobre el seu propi aprenentatge: el que es coneix com a meta-aprenentatge.

El Dr. Robert Swartz, @RobertSwartz2, director del CTT és doctor en filosofia, graduat a Hardvard i professor emèrit de la universitat de Massachusetts. És un dels impulsors del que s’ha anomenat Cultura de Pensament. Ha treballat durant molts anys amb educadors d’escoles d’arreu del món desenvolupant i impartint cursos de formació professional sobre el pensament crític i creatiu en els continguts curriculars. És autor de nombrosos llibres i articles del que destaca Thinking-Based Learning publicat en 2007. Ha participat en programes d’assessoria a diferents paísos com EUA, Australia, Nova Zelanda, Malasia o Chile.


Noticia
Articles relacionats