Convocatòria ajuts de suport a l’escolaritat i menjador escolar 2022-23

Ajuntament de Cugat

Quan
16 de Juny 2022 de 00:00 h a 23:59 h
On
Com arribar-hi

Us informem sobre els ajuts de suport a l’escolaritat i menjador escolar per al proper curs 2022-23 pels alumnes empadronats a Sant Cugat

QUÈ SÓN

Ajuts individuals per a despeses d’escolaritat llibres, material (equips informàtics personals, llicències digitals, i qualsevol altra despesa d’anàlogues condicions) i de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyament i de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria de centres educatius del Vallès Occidental, per al curs escolar 2022-2023 . (De P3 a 4rt ESO)

ADREÇATS A

Alumnat empadronat a Sant Cugat del Vallès i matriculat en els cursos de P3 a 4rt ESO centres educatius del Vallès Occidentals (sostinguts amb fons públics)

PERÍODE DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds per aquests ajuts es podran presentar: entre el 2 i el 16 de juny de 2022

TIPUS D’AJUT

Els ajuts s’atorgaran prioritzant les necessitats econòmiques i socials de les persones sol·licitants

En el cas d’ajuts de menjador, podran ser d’un % del cost del servei diari de menjador, amb un preu màxim de 6,54€ (IVA inclòs) tal i com ha establert el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2022-2023

En el cas d’ajut per escolaritat, els ajuts podran ser com a màxim (un sol pagament):

                Educació Infantil: 100€

Educació primària: 150€

Educació secundària: 200€

ON I COM SOL·LICITAR ELS AJUTS

Hauran de fer marcar quin tipus d’ajut sol·liciten, indicant d’escolaritat i/o menjador.

Dos tipus de sol·licitud:

1. En el cas de sol·licituds per alumnat que el curs passat no va tramitar la sol·licitud d’ajut de menjador:

Han de presentar sol·licitud via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament (www.santcugat.cat/ Seu electrònica/ Tràmits/ Ajuts i prestacions socials) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, demanant cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi).

2. En el cas de sol·licituds per alumnat que el curs passat si va tramitar la sol·licitud d’ajut de menjador:

S’enviarà, al telèfon mòbil que consta a la sol·licitud de l’any anterior, un missatge amb l’enllaç de l'esborrany per a la nova sol·licitud del curs 2022-2023 que es podrà validar o modificar, si s’ha produït algun canvi respecte al curs anterior. Aquest tràmit s’ha de fer mitjançant identificació electrònica.

També es podrà fer la sol·licitud via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament (www.santcugat.cat/ Seu electrònica/ Tràmits/ Ajuts i prestacions socials) o a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, demanant cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi).

Tràmit telemàtic

https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=29&idnct=543&x=hZ02imO0KTAVi/rKwtW7ig

Servei d’Acompanyament Digital

En cas de necessitar suport per fer el tràmit telemàtic, la ciutadania pot sol·licitar aquest servei:

https://www.santcugat.cat/servei/servei-dacompanyament-digital4

Cita prèvia presencial

Podeu sol·licitar cita prèvia mitjançant l’enllaç, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

https://citaprevia.santcugat.cat/santcugat/#nbb

INFORMACIÓ I CONTACTE

[email protected]

676316239


Articles relacionats