Educar en confiança, respecte i llibertat.

Són molt diverses les activitats quotidianes amb les quals intentem de crear entre tots un clima de confiança, respecte i llibertat, on cada persona se senti estimada i assumeixi el lideratge i la responsabilitat de la seva conducta.

Com ja sabeu, els valors fonamentats en l’humanisme cristià són bàsics en la formació integral que volem posar al vostre servei des de La Farga, amb aquests punts clau:

• L’interès per cada persona i per la seva formació a través de l’estimació, el respecte i la solidaritat.
• La integritat personal amb autonomia, ús responsable de la llibertat i la voluntat de millora contínua.
• El treball ben fet amb iniciativa, esforç, obertura als altres i esperit de servei.
• Un clima d’optimisme, confiança i col·laboració gràcies a la sinceritat, la lleialtat, la humilitat.

Tot això ho concretem, dia a dia, en diverses activitats quotidianes on s’implica tota la comunitat educativa, pares i mares, professorat, personal d’administració i serveis i alumnes.

És com, diem a AUDE, construir un veritable “Lideratge ètic”, que evidentment requereix del compromís personal de l’alumne, però també dels seus pares i professors. 

L’humanisme cristià fonamenta tot aquest procés educatiu en les diverses virtuts i el desenvolupament harmònic de les cinc dimensions de la persona: física, afectiva, racional, social i transcendent.

Com la família és l’àmbit natural on la persona neix i és estimada per ella mateixa, on rep l’amor incondicional que necessita per tenir un creixement feliç i equilibrat, ella és qui pren la iniciativa en l’educació de cada fill, i és l’origen i el centre del seu projecte educatiu.

L’eix bàsic de la col·laboració família-col·legi és l’atenció personalitzada que cada alumne i cada família reben especialment a través de la preceptuació. Així, pares i mares són els protagonistes, i el col·legi acompanya i dóna suport, en un únic projecte educatiu per cadascun dels seus fills.

A més, activitats habituals en aquest sentit són: les Tutories-Assemblees de classe, els Consells de curs, el Pla de Millora Personal (PMP que es presenta a l’escola i es concreta en família), sessions de Catequesi familiar, xerrades col·loqui…

Quatre línies d’acció encaminen el nostre voler educar en confiança, respecte i llibertat (per a cada una d’elles es concreten uns objectius i eines bàsiques):

  • desenvolupament integral
  • identitat cristiana
  • gestió emocional i interpersonal
  • family project

En tot això, pares, professors i alumnes fem pinya. Doncs vinga, somia junt amb nosaltres, sigues motor de l’educació!


Noticia
Articles relacionats