Eleccions - Consell Escolar 2018/19

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies, alumnes i personal d'administració i serveis. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors.


Calendari per a la renovació del Consell Escolar 2018

05.11.18 Constitució de la Comissió Electoral:

Reunió de la Comissió:
- Aprovar els cens dels diferents sectors i donar publicitat al cens.
- Establir el calendari del procés.
- Determinar i aprovar sistemes i medis d'informació

06.11.18 Constitució de les mesas electorals.
Publicació del calendari del procés.

Del 6 al 12.11.18 Exposició del cens:
- Termini per presentar reclamacions i emissió d'informació

Del 13 al 16.11.18 Presentació de candidatures. (DESCARREGAR MODEL)

19.11.18 Reunió de la Comissió:
- Publicació del cens aprovat i resposta a les reclamacions.
- Publicació definitiva de la relació del cens.
- Proclamació de candidats.
- últim dia de presentació de sol·licituds de supervisor de l'acte electoral (DESCARREGAR MODEL)

26.11.18 Celebració de l'acte electoral.
- Professors: d'11:00 a 12:00 h.
- Alumnes: de 14:00 a 15:00 h.
- Personal d'Administració i Serveis: de 14:00 a 15:00 h.

28.11.18 Celebració de l'acte electoral de 8:45 a 17:30 h. (Pares).

10.12.18 Formalització document que reculli composició Consell.

11.12.18 Constitució del Consell Escolar resultant del procés.

Fins el 14.12.18 Informar de les dades de participació.

Noticia
Articles relacionats