Els escacs a La Farga

Un projecte per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples i les competències personals.

Els escacs ens ofereixen, gairebé sense adonar-nos, una via molt motivant per acostar-se al món de les matemàtiques. Permeten desenvolupar el pensament estratègic i computacional i la recerca de noves possibilitats en la resolució de problemes.  

A La Farga, els alumnes del Cicle Inicial dediquen 1 hora setmanal a treballar tota una sèrie d'habilitats i competències personals que, a més a més, són una ajuda en la lluita i preparació contra el fracàs escolar i la discriminació social. 

Els beneficis acadèmics obtinguts a l'aula amb la pràctica freqüent dels escacs han estat àmpliament demostrats a diverses recerques. Els alumnes milloren notablement les seves qualificacions en matemàtiques i en comprensió lectora i progressen també en la resolució de problemes. A partir de 3r de primària, disposen de la possibilitat de gaudir d'una after-class d'Escacs amb la qual poder seguir gaudint d'aquest joc mil·lenari.