Escacs

Un projecte per al desenvolupament de les intel·ligències múltiples i les competències personals.

Aquest joc ens ofereix, gairebé sense adonar-nos, una via molt motivant per a acostar-nos al món de les matemàtiques. A La Farga, els alumnes des de 1r a 4t de Primària treballen les habilitats i competències personals amb d'aquest recurs multidisciplinari que a més, permet lluitar envers el fracàs escolar o la discriminació social.

Els beneficis acadèmics que s'obtenen a l'aula amb la pràctica freqüent dels escacs han estat àmpliament demostrats en nombroses recerques. Els alumnes milloren notablement les seves qualificacions en matemàtiques i en comprensió lectora progressant també en la capacitat per a la resolució de problemes.