European Youth Parliament

La Farga present amb sis alumnes a la trobada de joves europeus.

Sis alumnes representants del col·legi han estat presents al European Youth Parliament fent un paper brillantíssim. Aquesta prestigiosa trobada europea destaca sempre per la seva importància en el foment de la participació i el diàleg entre joves de diferents països europeus.


El EYP té com a missió atendre les necessitats dels joves d'Europa i promoure la seva implicació en les preocupacions polítiques i socials. Gràcies a aquest programa, els participants adquireixen competències socials i polítiques que els ajudaran en el seu futur escolar i, sobretot, laboral, i també els ajudarà en millorar la capacitat d'intercanviar idees i construir vincles de comprensió entre cultures diverses.

Els nostres representants han demostrat un alt nivell de compromís i preparació, destacant per la seva gran capacitat de debat i la seva actitud proactiva durant totes les sessions del parlament, dos aspectes que intentem, des del col·legi, que millorin dia rere dia. Això reflecteix el bon compromís i actitud amb la qual els nostres alumnes miren el seu futur.

Felicitat a tots pel seu talent i dedicació durant aquests dies, esperem que aquesta experiència els serveixi com a inspiració per continuar involucrant-se en la construcció d'un futur més just per a tothom.

Preparats per al canvi
Noticia