Exàmens de Cambridge a Cicle Inicial

Les titulacions de Cambridge són exàmens dissenyats al detall per a aprendre anglès d'una forma efectiva, gratificant i entretinguda.

El nostre enfocament diferenciador consisteix a fomentar la millora contínua, seguint un procés clar per a millorar les destreses lingüístiques en

Dins l’eix d’Aude! 25 de competència global destaquem el plurilingüisme. Aquestes titulacions proporcionen una base sòlida i un desenvolupament continu, sent un marc d'aprenentatge ideal per a nens i adolescents, que els permetrà guanyar confiança i millorar les seves destreses

Per a nosaltres aprendre anglès és més que fer exàmens i rebre qualificacions. Es tracta de tenir la confiança necessària per a comunicar-se i així tenir accés a tota una vida d'experiències i oportunitats enriquidores.

Competència global
Noticia