FAQS sobre la preinscripció escolar

Per a famílies noves o que fan el pas de Llar 2 a P3

Com hem de fer la sol·licitud en línia?

Enguany la sol·licitud només la podeu fer per Internet a través del formulari que trobareu al web preinscripcio.gencat.cat (s'activarà el 06/03/23). En el moment d’introduir les dades, també hi podeu adjuntar la documentació necessària, que prèviament heu d’haver digitalitzat (escanejat o fotografiat). Un cop introduïdes les dades, la vostra petició quedarà enregistrada i rebreu el comprovant corresponent per correu electrònic. Podeu accedir i modificar la vostra petició durant tot el termini de presentació de sol·licituds. No cal que presenteu cap document als centres.

Hi ha dues opcions per fer la preinscripció telemàtica: 

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA:

Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l'idCat Mòbil, us expliquem com: 

Cal complir els requisits següents: 

 • Ser major de 16 anys.
 • Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc Identificador d'un país de la UE o targeta de residència comunitària.
 • Disposar d'adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d'identificació i contacte.
 • Targeta sanitària per la teva identificació. 

Accediu a l'adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccións pas a pas de com fer-ho. 

Per utilitzar l'idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d'identitat i el número de telèfon mòbil en la web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d'accés per introduir-la en la web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció. 

Una vegada identificats, caldrà entrar el número d'identificació de l'alumne a RALC que us proporcionarà l'escola o Llar d'Infants on està matriculat el vostre fill o filla per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria dels casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s'haurà fet l'intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades. 

En el cas d'alumnes que per primera vegada entren al sistema educatiu de Catalunya i no tenen l'identificador RALC, (infants no matriculats el curs 2021-22) a una Llar d'Infants), el tràmit continuarà endevant, tot i que haurà d'adjuntar en la pantalla de documentació i confirmació necessàriament l'acredictació de filiació (llibre de família). 


2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC:

Caldrà identificar l'alumne amb el seu número d'identificació a RALC i omplir el formulari, a l'enviar-lo es farà l'intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar (escanejada o fotografiada) la documentació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s'hagi pogut validar. 

En el cas d'alumnes que per primera vegada entren al sistema educatiu de Catalunya i no tenen l'identificador, (infants no matriculats el curs 2022-23) a una Llar d'Infants), quan es realitza la sol·licitud s'haurà d'indicar les dades identificatives de l'alumne i dels tutors (TIS), i els DNI/NIE, tant de l'alumne, si en té, com dels respectius tutors. 

En acabar se li generarà el resguard de la preinscripció. 

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S'ha de presentar una sola sol·licitd i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostre filla o fill. 

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció.

On podem saber quina és l’oferta de places escolars i què són les places reservades?

Cada centre us pot informar de les places que oferirà el curs que ve. Pregunteu quina és la previsió de places per a germans a P3 i de places reservades per a alumnat amb necessitats específiques. Amb aquestes places de reserva garantim una escola inclusiva i equitativa per a tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva situació personal, social o econòmica o el moment en què s’incorporen al sistema educatiu. Per això enguany com a novetat, encara que no hagin estat ocupades durant la preinscripció, les places de reserva es mantenen fins a principi de curs per a alumnat amb necessitats educatives específiques. 

De quina manera s’atorguen els punts per proximitat?

A partir del vostre domicili, podeu saber en quins centres públics i concertats podeu obtenir la màxima puntuació per proximitat (criteri prioritari). També podeu obtenir punts a partir del lloc de treball.

A quina zona tinc preferència?

A través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament de Sant Cugat podeu conèixer les escoles, els instituts i els centres concertats que corresponen a una determinada adreça, segons el mapa escolar de Sant Cugat aprovat per a la preinscripció 2022-2023.

Com funcionen els criteris de prioritat i el sistema de punts?

Els criteris (prioritaris i complementaris) serveixen per ordenar i assignar les sol·licituds de places. Els criteris prioritaris serveixen per ordenar les sol·licituds de preinscripció (proximitat, germans al centre, renda anual). En cas d’empat, s’apliquen els punts obtinguts per criteris complementaris (família nombrosa, família monoparental, discapacitat, pare o mare treballant al centre, acolliment, part múltiple, etc.). I, si encara hi ha empat, es té en compte l’ordenació per sorteig públic.

Quina puntuació donen els criteris de prioritat? Hi ha hagut canvis? Els criteris s’han reordenat i n’han aparegut de nous: els criteris prioritaris i els complementaris.

Criteris prioritaris:

 • Tenir germans al centre suma 50 punts. És el criteri que atorga més prioritat.
 • Els punts per proximitat són: 30 punts si el centre és a la vostra zona educativa a partir del vostre domicili habitual; 20 punts si és a la zona educativa del vostre lloc de treball; 10 punts si el centre és al vostre districte però fora de la vostra zona educativa. 
 • El criteri per la renda anual suma 15 punts.

Criteris complementaris:

 • Discapacitat en l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans ja no és un criteri general sinó complementari i suma 15 punts.
 • Tenir el pare, la mare o el tutor/a treballant al centre ja no és un criteri general sinó complementari i suma 10 punts.
 • Ser família nombrosa suma 10 punts.
 • Ser família monoparental suma 10 punts.
 • Ser alumnes nascuts en part múltiple és un nou criteri i suma 10 punts.
 • Ser víctima de violència de gènere o terrorisme és un nou criteri i suma 10 punts.


Per què és important pensar bé la primera opció?

Cada família podeu omplir fins a 10 opcions de centres. El recompte de punts es farà a partir dels punts aplicables a la primera opció segons els diversos criteris, i aquesta puntuació es mantindrà en la resta d’opcions escollides.

I després de presentar la sol·licitud, què passa?

Un cop rebudes totes les sol·licituds, es publicarà un resultat (barem) provisional amb les puntuacions obtingudes. Estigueu atents a les dates de publicació a preinscripcio.gencat.cat, perquè les famílies disposeu d’un període de tres dies per presentar reclamacions a la puntuació rebuda si hi teniu alguna objecció, abans que es faci el sorteig de desempat.

Ens podem quedar sense plaça? Què és la plaça d’ofici? 

El 99 % de famílies de P3 van obtenir el curs passat una plaça entre les opcions escollides. Les famílies que, tot i així, no obtenen una plaça en cap opció escollida reben un missatge per correu electrònic per poder ampliar la sol·licitud de preinscripció (segona volta) en centres on hagin quedat vacants. Si no es fa aquesta ampliació en un termini de tres dies, l’Administració assigna una plaça d’ofici en funció de les places disponibles al final del procés.


Trobareu tota la infromació sobre criteris, calendari i la resta d'informació respecte al procés de preinscripció a la pàgina web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
Noticia
Articles relacionats