L'ús de la Mascareta és un tema important.

No s'admetrà l'entrada sense mascareta a La Farga

Tots els a​lumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.​​

Com ja sabeu, la mascareta cal dur-la posada des de casa, en bon estat i dur una altra de recanvi. L'escola no proporcionarà macaretes als alumnes en cas de no portar-la o de trencament i no s'admetrà l'entrada o la permanència a l'escola de qui no la dugui.

KIT COVID

Noticia
Articles relacionats