L'alemany s'instal·la com a 5a llengua a La Farga

Aquest idioma es podrà estudiar a partir de 5è de primària

A partir del proper curs 21-22, introduïm una cinquena llengua a La Farga, l'alemany, que s'afegeix al català, castellà, anglès i francès. Els alumnes que cursen 4t, 5è i 6è aquest any podran triar cursar per l'any següent alemany, dins d'una oferta més àmplia d'optatives.


L'estudi de l'alemany obre les portes al coneixement de la llengua i cultura d'un país que és un dels motors econòmics d'Europa. Introduirem els alumnes en l'aprenentatge d'una cinquena llengua a través del vocabulari, la cultura i una proposta competencial. L'aprenentatge de l'alemany requereix temps i treball, i per això us demanarem un compromís amb l'assignatura durant uns anys. Per cursar alemany, caldrà tenir una mitjana de notable (8 o més) en les diverses llengües.


Aquesta optativa es farà des de 5è de primària fins a 4t d'ESO, podent-se continuar a 1r i 2n de Batxillerat com a extraescolar. L'objectiu és que els nostres alumnes puguin acabar 4t d'ESO amb un nivell B1 i puguin seguir després estudiant la llengua.


PER QUÈ ESTUDIAR ALEMANY?

Competència global
Noticia