Matriculació Diploma Dual

Benvolguda família,

Després de la reunió informativa mantinguda el passat dilluns 8 d’abril, us enviem la informació necessària per tramitar la matriculació al programa de doble titulació Batxillerat Dual.

1. Document de condicions econòmiques (el trobareu al final d’aquesta carta) que caldrà complimentar i enviar digitalment a la secretaria del col·legi ([email protected]) i entregar-lo també físicament al Sr. Plazas. El trobareu al final d’aquesta carta, amb les condicions econòmiques.

2. Paral·lelament es necessari fer la inscripció a la web d’Acadèmica abans del 15 de juny’24. Per fer aquest tràmit heu d’entrar a aquesta adreça :
www.academicaschools.es/inscripcion/709 (el 709 és el codi de La Farga)

3.- Un cop realitzada la inscripció, rebran:

    a.- un document d’Acord d’Inscripció. Un cop complimentat, l’hauran d’enviar a ( [email protected] ) i entregar-lo també, un cop signat, físicament al Sr. Plazas.
    b.- Manual de Pares /Alumnes, que han de conservar vostès

El termini de matriculació oficial ja és obert i es tanca el 15 de juny de 2024.

El Batx. Dual començarà amb una prova de nivell que realitzarem a La Farga el proper setembre, un cop iniciat el curs escolar.

L’acord d’inscripció es pot cancel·lar dins dels cinc dies naturals des de l’inici del primer semestre del programa, sempre que aquesta cancel·lació sigui notificada per escrit al Director del Programa i a [email protected]. Si aquesta cancel·lació es realitza, l’escola reemborsarà íntegrament totes les despeses de matrícula i taxes abonades, segons l’acord d’inscripció, i el reemborsament s’efectuarà no més tard de trenta dies després de la cancel·lació. Aquesta disposició no es durà a terme si l’alumne ja ha començat les classes i / o utilitzat les plataformes.

Igualment un alumne podrà sol·licitar la baixa per al segon semestre del programa o posteriors que estigui realitzant abans dels cinc dies naturals de l’inici d’aquests; haurà de notificar-ho per escrit a [email protected] i en aquest cas l’escola reemborsarà els imports facturats corresponents al següent semestre del curs.

L’escola facturarà a l’alumne les taxes durant el mes de juliol i prorratejarà l’import anual en 10 quotes mensuals de setembre a juny. En cas de sol·licitar la baixa per al següent semestre, l’alumne es compromet al pagament a l’escola de les quotes corresponents fins al pagament complet del semestre en curs. El no compliment suposarà la pèrdua de tots els avantatges oferts per l’escola i la reclamació dels imports totals oficials del programa. Per a poder beneficiar-se dels avantatges en els condicions i terminis establerts per l’escola, l’alumne ha d’estar al corrent de pagament de totes les quotes de l’escola. 

Academica factura a l’escola els totals corresponents a les taxes de matriculació i taxes tecnològiques en el mes de juny, el primer semestre a inicis de setembre i el segon semestre a primers de gener. Igualment, Academica reintegrarà els imports facturats a l’escola corresponents a les baixes realitzades en data i forma. Les condicions econòmiques, facturacions, facilitats o condicions de pagament aquí establertes per l’escola als seus alumnes no substitueixen les condicions i dates de pagament de l’escola a Academica.

Si teniu cap dubte, podeu dirigir-vos al Sr. Xavier Plazas, director del Programa ([email protected])

Esperant que aquesta informació sigui del vostre interès, rebin una cordial salutació,

Miquel Riera
Director

Noticia
Articles relacionats