Micro First Lego League

Aquest dissabte, 12 de gener hem celebrat la Tercera Micro First Lego League de La Farga, dins dels itineraris STEM (science, technology, engineering and maths)

Han pogut participar tots els alumnes que ho han desitjat, de 1r a 4t de l'ESO. Els tres primers classificats representaran La Farga a la First Lego League 2019 

La Micro FLL té tres parts:

• El Projecte científic

Els equips han de fer servir la seva creativitat per dissenyar una solució innovadora que resolgui un problema real relacionat amb la temàtica proposada. Aquest any el desafiament és Into orbit. Els equips s'hauran de solucionar un problema relacionat amb els viatges espacials de llarga duració. El dia de la competició hauran de presentar el seu projecte davant d'un jurat.

• El Joc del robot

Els equips han de dissenyar, construir i programar robots usant la tecnologia LEGO MINDSTORMS per superar una sèrie de missions de manera autònoma en un tauler de joc.

• Valors FLL

Mentre els equips desenvolupen el Projecte científic i el Joc del robot, integren els Valors FLL (inclusió, descobriment, cooperació, respecte, treball en equip). A més, es posa especial atenció a fomentar el treball ben fet, tant el propi com el dels altres. També es fomenta la competició, ajudant i aprenent dels altres companys, equips i entrenadors.

Els equips classificats per a la següent fase, que serà a Barcelona, seran: 

1. WaWot: 4t d’ESO.

2. Novum Laris / Sky 7 : és una combinació de dos equips de 3r d’ESO.

3. Robotechnic / Nasta: és una combinació de dos equips de 1r d’ESO.

Moltes felicitats a tots els participants i sort!

Fotos aquíPreparats per al canvi
Noticia