Orientació professional

Preparats per al seu futur

Amb l'objectiu d'ampliar l'orientació acadèmica i professional que es treballa des de la Secundària fins al Batxillerat, i sempre amb la voluntat de formar líders capaços de prendre decisions, marcar-se reptes i gaudir-ne, hem facilitat als alumnes un acostament a la diversa oferta educativa a la qual tindran accés en finalitzar la seva etapa escolar a través de conferències, xerrades formatives i entrevistes.

La nostra preocupació per que els alumnes que passen per les nostres aules, surtin preparats per al món universitari o per a la formació professional, tenint clares les seves aspiracions o el lloc on volen estudiar, és una prioritat.