Per viure una santa Setmana Santa

Una oportunitat de créixer en l'amor a Déu i als altres

La Setmana Santa és el moment litúrgic més intens de l'any. Comença el Diumenge de Rams i acaba el Diumenge de Pasqua. Podem seguir a Jesús molt de prop, com un personatge més de l'Evangeli. 

Llegir el relat de la Passió dels Evangelis ajuda a acompanyar a Jesús.

En aquest enllaç trobareu un document amb 21 preguntes sobre la Setmana Santa.

El Papa Francesc, a la seva primera catequesi va parlar de com viure la Setmana Santa. Exposem alguns punts:

- Entrar en la lògica de Déu, en la lògica de la Creu, que no és de dolor i mort, sinó d'amor i de do de si que porta vida.

- Seguir, acompanyar a Crist, romandre amb Ell, exigeix sortir de si mateix, d'una manera de viure la fe cansada i rutinaria, de la temptació de tancar-se en els propis esquemes.

- Déu va sortir de si mateix per a venir enmig de nosaltres, va posar la seva tenda entre nosaltres, per a portar-nos la seva misericòrdia que salva i dóna esperança.

- «Sortir» a la trobada dels altres, fer-nos nosaltres pròxims, per a portar la llum i l'alegria de la nostra fe.

Que tots puguem viure una santa Setmana Santa.


Lideratge ètic
Noticia