Portfoli

Una eina per acompanyar l'alumne en el seu aprenentatge

El portfoli és l'eina que recull i reflecteix el procés d'aprenentatge de l'alumne de forma complexa i completa. El portfolio és, llavors, una eina que ha de respondre a aquesta pregunta: Què necessites recollir d'un alumne per a conèixer-lo en la seva globalitat, per a ajudar al fet que ell es conegui i per a ajudar als altres a conèixer-lo?

Aquest procediment ens permet observar, seguir i documentar el procés d'aprenentatge de l'alumne a través de la recopilació de les seves activitats i treballs. D'aquesta forma, podem elaborar portfolis d'una etapa, d'un curs, d'una sola assignatura o d'un sol projecte. Així, el portfoli -que ens permet qualificar, mostrar i reflexionar sobre el procés d'aprenentatge-, serà una eina de seguiment, avaluació i ajuda tant per al professor com per a l'alumne.