Preinscripció Curs 2016-2017

Des d'avui, fins al pròxim dia 7 d'abril, és el període de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2016-2017, des de P3 fins a 4t d’ESO, dels 3 als 16 anys.

Com ja sabreu, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha obert avui, fins al 7 d'abril, els terminis de presentació de sol·licituds per a la preinscripció del curs 2016-2017: per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.


Què és la preinscripció i la matrícula?

El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.


Qui ha de sol·licitar preinscripció?

Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3), al batxillerat de la modalitat d’arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, a la formació professional, i als ensenyaments de règim especial tot i que aquests s’imparteixin al mateix centre on s’està escolaritzat.


S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sollicitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.
Únicament es podran presentar sol·licituds separades quan es refereixin a ensenyaments de tipus diferents.


En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per odre de preferència.

La normativa de preinscripció i matriculació s'estableix en el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852) i en la Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer (DOGC núm. 7073 de 7/3/2016).

Més informació al portal de l'Ajuntament de Sant Cugat.


No ho dubtis, La Farga t'espera!

<iframe width="500" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b7XEoxkV4qQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Noticia
Articles relacionats