Psicomotricitat

Mitjançant les conductes motrius s'adquireixen les destreses necessàries per aconseguir aprenentatges

La importància del desenvolupament psicomotriu és inqüestionable. A través del moviment, la nena i el nen van organitzant mentalment el món exterior que els envolta. A l'aula de psicomotricitat adquireixen nocions espacials, temporals, de lateralitat, relatives al seu cos, als objectes, a situacions que els faciliten l'adquisició de nous aprenentatges i al desenvolupament de les seves capacitats.

Es tracta de dotar a l'alumnat de les competències, destreses, hàbits i actituds que puguin facilitar la seva posterior adaptació a l'Educació Primària. Per a això, es té en compte el desenvolupament personal de cada nen, tant físic, psíquic i emocional i i respecta la maduració personal de cada nen de manera individual.

Des de P1 es comença a treballar la psicomotricitat, primer en la mateixa aula amb mòduls i mobiliari que permeti activar el moviment i, a partir de Llar 2, als espais especialment dissenyats per aquest ús (circuit psicomotor i espai exterior).