Acompanyament i orientació professional a Batxillerat

Deixar-se ajudar, la clau per encarar el futur

L'acompanyament a cada alumne

L'orientació i l'acompanyament personal a través del tutor personal, així com l'enllaç d'aquest entre les famílies i el col·legi, no són una novetat del Batxillerat. Tot i això, és senzill observar que en els cursos terminals de La Farga la figura del preceptor pot acabar tenint una rellevància molt especial. Cal, més que mai, que cada alumne trobi un acompanyament personal proper en tot el que faci referència a l'organització, els hàbits i el rendiment en els estudis i en el coneixement propi i el creixement i millora en totes les virtuts. El projecte educatiu de La Farga és fruit d'una visió transcendent, cristiana, de la persona. La visió cristiana del món i de la vida dóna un sentit a l'esforç per la feina ben feta, i fa veure el treball ben acabat com un instrument de servei als altres.

Per la seva banda, els professors de cada matèria tenen la il·lusió personal i professional d'oferir els mitjans per aconseguir el màxim rendiment de cada alumne, en funció de les capacitats i de la resposta personal responsable de cada un d'ells. Poden acabar essent l'ajuda més important per a superar les dificultats que es presentin en cada matèria concreta. Estan sempre disponibles per a tots els alumnes. Només cal que facin l'esforç de deixar-se ajudar.


L'orientació professional

L'orientació professional, sobretot, al 2n curs, és un aspecte molt important del batxillerat a La Farga. Ha d'acabar concretant-se en una tria encertada dels estudis universitaris o, si és el cas, dels Cicles formatius de Grau Superior. Aquells alumnes que la seva orientació es dirigeix cap als cicles formatius, també reben un suport adequat en els plans d'orientació del batxillerat. Els alumnes troben tots els mitjans que necessiten: qüestionaris d'orientació, sessions informatives amb antics alumnes, professors i professionals i visites a les universitats. Tanmateix, no s'ha d'oblidar mai que la principal eina d'orientació professional, per tal de descobrir les aptituds i les fortaleses de cadascú, és l'estudi intens i la immersió personal responsable en els continguts de les matèries.


Una sortida esperada per tots

Poques setmanes després de començar el 2n de Batxillerat, fem una sortida cultural i d'orientació universitària a la Universitat de Navarra, als campus de Pamplona i de Sant Sebastià. Aquesta visita suposa, de fet, una petita immersió en el món real de la universitat, que fa experimentar allò que és la vida d'un estudiant universitari quan acaba el batxillerat. Alhora, són també quatre dies de convivència entre tots els alumnes de la Promoció, que permeten, a més, visitar Bilbao i Saragossa.


Lideratge ètic
Noticia