Assignatura de ciències naturals a 1r ESO

L'ecosistema animal a través d'un joc de cartes

Dins l'assignatura de ciències naturals, els alumnes de 1r d'ESO estan treballant els ecosistemes.

Durant una hora cada setmana, els alumnes poden combinar treball al laboratori o treball TIC des de l'aula.
Els alumnes que treballen amb l'ordinador, escullen una notícia d'actualitat relacionada amb la biologia, ja sigui sobre els recursos naturals, els animals, etc. i en fan una reflexió posterior.

Paral·lelament, també han creat un joc de taula per aprendre com funciona l'ecosistema animal tant d'animals terrestres com marins.
És un mètode creat per ells mateixos amb l'ajuda del professor, que fa l'aprenentatge molt més dinàmic i divertit.

Articles relacionats