Com valoreu les famílies l'acompanyament online als vostres fills?

Un 80 per cent de les famílies de La Farga aprova la feina que s'està fent des de l'escola durant aquest confinament.

Després de setmanes de confinament i d’enviar-vos una enquesta de valoració sobre com es fa l'acompanyament digital als vostres fills, volem compartir amb vosaltres els resultats.

Amb la intenció de continuar millorant, i després d'escoltar les vostres opinions i suggeriments, hem aplicat des de fa ja unes quantes setmanes alguns canvis amb l'objectiu de millorar aquest acompanyament: 

  1. Hem incrementat les classes online a la setmana en alguns cursos i ens hem plantejat fer-ne més de cara a futurs confinaments. 
  2. Mirarem de millorar de cara a futures situacions de confinament l'organització i publicació de les tasques amb temps. 
  3. Estem treballant perquè les respostes i el feedback alumne-professor o professora sigui més àgil. 
  4. A primària, desenvoluparem noves activitats en què l'alumne pugui ser més autònom a l'hora de realitzar-les i no requereixi tanta interacció amb els pares. 
  5. Mirarem de facilitar l’accessibilitat dels pares i mares amb els professors i/o tutors. 

Us agraïm molt les vostres propostes. Esperem que els canvis fets i els que ens proposem de cara al futur en base als vostres suggeriments, suposin una millora significativa davant possibles contingències a partir de setembre. 


Competència global
Noticia