Constitució del consell escolar

El Consell Escolar s'ha constituït dilluns, 12 de desembre, a les 13.00 h. Tot seguit us mostrem el resultat de les votacions.

El procés electoral es portà a terme per renovar la meitat dels membres de cadascun dels sectors electius que integren els consells escolars. Tenien dret a vot, per elegir els representants dels pares, mares o tutors, tant el pare com la mare de l’alumnat escolaritzat en el centre o, si escau, els seus tutors legals.

Aquesta primera llista, són els nous representants escollits en aquesta nova elecció:

Representant dels pares:

VICTOR INFIESTA ARES


Representant dels Professors:

RICARD MUÑOZ LLOS 

JOSE LUIS QUIRANT NAVARRO


Representant del Personal d'Administració i serveis:

ALEJO SALTOR 


Representant dels alumnes:

LLUIS SITGES LÓPEZ  

MARC RAVENTÓS RIERA 


El Consell Escolar està format per els següents membres:

Director/a Juan Carlos Hernando Mercadé

Representants del titular Miquel Riera Casadevall / Mario González Martino /Xavier Gilabert Garcia

Representant de l'Ajuntament Teresa Paüls Florejachs

Representants del professorat Ricard Muñoz Llos / David Taló Valls / Silvia Jackson Filomeno / José Luis Quirant Navarro

Representants de l'alumnat Marc Raventós Riera / Lluís Sitges López

Representants de pares i mares: Víctor Infiesta Ramoneda / Jordi Morató Francisco / Ignacio Mundet de Cáceres

Representant de l'AMPA Arnau Prats Gil

Representant del PAS Alejo Saltor Setó
Noticia
Articles relacionats