El 185è aniversari i 90 d'Escoles Vinculades - Conservatori Liceu

La Fundació Conservatori Liceu va celebrar el passat divendres dia 7 d’Octubre el seu 185è aniversari i el 90è aniversari de la creació de les primeres Escoles Filials.

Per aquest motiu es va celebrar un gran esdeveniment on alguns dels professors de La Farga van assistir juntament amb més de 8.000 alumnes i 30 escoles, en un acte institucional que va tenir lloc a la seu de la fundació.

A l'inici, es va lliurar a tots els assistents un material gràfic creat a partir de 8 imatges que representaven cada un dels vuit valors que defensa i promou el Conservatori Liceu: Excel·lència, Transversalitat, Internacionalització, Iniciativa, Cultura, Filantropia, Servei Públic i Bressol.

Un punt important on coincidim i que volem destacar, és el fet que dins del Conservatori Liceu es defensa el dret que té tot alumne a aprendre música amb qualitat. Tot seguit van argumentar que això era necessari ja que la música dona plasticitat al cervell i la seva pràctica, a més d’enfortir àrees cognitives importants també fomenta la voluntat de superació, la constància, el treball en equip i la sensibilitat del nostre alumnat.

A continuació va tenir lloc l’actuació de Maitane Beaumont professora del Departament de Llenguatge Musical i Matèries Teòriques del Centre Professional Conservatori Liceu, que va presentar el nou material pedagògic per a la classe de música de primària. Aquest interessant projecte s’elabora a partir d’instruments i materials variats, amb el que l’alumnat es converteix en el protagonista del seu propi aprenentatge a través d’experiències, processos, reptes i tasques que afavoreixen l’experimentació, l’expressió, la creació i la producció pròpia.

Una peça clau de l’activitat formativa i de promoció de la cultura que duu a terme la Fundació Conservatori Liceu, és la col·laboració amb la Xarxa d’Escoles Vinculades i és per això que volem destacar el seu compromís amb la difusió de la cultura i la sensibilització artística i musical que promouen. A La Farga, som partidaris de cultivar aquest esperit musical dels alumnes que fa que es desenvolupin de millor manera a nivell creatiu, contribueix a l’aparició de millores conductuals i alimenta àrees cognitives. 

Noticia
Articles relacionats