El francès s'instal·la a La Farga

Els alumnes d'ESO poden escollir l'idioma com a assignatura optativa

La Farga apostem per l'ensenyament d'idiomes com un dels pilars fonamentals del nostre mètode educatiu. Durant anys, hem treballat per la implantació de l'anglès com una assignatura clau i indispensable a l'escola. Avui en dia, la presència continua i en diferents matèries d'aquesta llengua és una realitat i per això volem ampliar-ho a més idiomes


Des de fa uns anys, els alumnes dels cursos de secundària tenen la possibilitat d'escollir l'idioma francès com a assignatura optativa. Són dues hores a la setmana (actualment per les normatives COVID és una mica menys, ja que prioritzem la seguretat pel que fa als desplaçaments y mobilitat dins l'escola). Es treballen aspectes tan importants com el vocabulari, gramàtica, competències ciutadanes, comunicació escrita i oral. També s'utilitzen diferents suports (àudios, vídeos, llibres) perquè puguin llegir, escoltar, veure i sentir la cultura francesa (artística, literària, científica...) en el seu passat i el seu present.   


L'avaluació és tant escrita com oral, per poder valorar el progrés de cada alumne i ajustar-se al ritme de cadascú necessita. Té especial rellevància l'expressió i l'examen oral, on els alumnes presenten un tema d'especial interès i després es debat a classe. Aquesta dinàmica fomenta l'intercanvi d'idees, opinions i tolerància cap als altres i genera un sentiment de grup. 


Us deixem unes fotografies d'un grup d'alumnes de tercer d'ESO preparant les seves exposicions orals, que formen part dels seus exàmens parcials. 

¡Bonne chance à tous!
Competència global
Noticia