El sistema solar a quart de primària

Els alumnes de quart de primària han treballat el Sistema Solar a partir d’un projecte interdisciplinari.

Què volem dir amb interdisciplinari?

El treball interdisciplinari permet englobar diferents disciplines. De manera que, amb aquest treball s’obté un canvi metodològic que permet eliminar barreres entre les àrees d’aprenentatge.

Quins són els trets característics?

Els trets més característics dels projectes interdisciplinaris són:

  • Treball competencial sobre un aspecte de la realitat.
  • S’apliquen coneixements de diverses àrees.
  • Es potencia el treball cooperatiu entre els infants i els docents.
  • Els infants aprenen a aprendre.
  • Es facilita la comunicació i el diàleg.
  • S’avalua l’adquisició dels continguts i l’assoliment de les competències.

En què ha consistit el projecte?

Iniciem el projecte!

Per començar el projecte s’han realitzat unes preguntes a partir de la mostra d’una fotografia dels principals elements del Sistema Solar. Aquesta activitat ens serveix per activar i veure quins són els coneixements previs dels alumnes.

Alguns exemples de preguntes serien:

  • Quins elements de la fotografia identifiques?
  • Com s’origina el dia i la nit?
  • Com s’originen les estacions?

Portem-lo a terme!

Per donar resposta a aquestes preguntes s’ha realitzat una seqüència didàctica d’activitats que ens han portat a treballar les diferents àrees educatives.

1.- Medi natural

                 - Hem treballat què forma el nostre Sistema Solar.

                 - Quin és el planeta on vivim, característiques de la Terra, moviments de la Terra entre d’altres aspectes.

                 - El sol i la lluna

2.- Llengua (Català, castellà i anglès)

                  - Hem llegit articles i textos per seleccionar la informació més important.

                  - Hem treballat l’expressió escrita per fer activitats i els murals.

                  - Hem utilitzat l’expressió oral per exposar als companys el treball que hem fet en grups cooperatius.

                  - Treball del vocabulari en anglès, a través de la metodologia CLIL.

3.- Plàstica:

                  - Hem treballat i reproduït les fases de la lluna en una maqueta amb plastilina.