Renovació parcial Consell Escolar - Votacions 2023/24

Dia, hora i candidats per a cada sector

Un cop reunida la Comissió Electoral, el dia 16 de novembre a les 12 h, per tal d'examinar les sol.licituds a candidats en el sector de Pares i Professors finas a la data, havent-ne comprovat els requisits establerts per poder ser elegits representants del sector assenyalat en el consell escolar d'aquest centre i havent presentat a temps i forma la corresponent candidatura al procés electoral, s'acorda per unanimitat, proclamar per cadascun dels sectors els següents candidats:


Sector pares:

Rubén Serrano Sardà

Agnès Alonso Bonals

Joan Baylina Melé


Sector professors/es:

Carla Pereira Serra

Ignasi Martínez Urgelés

Sergi Monclús Povill


El Sector personal d'Administració i serveis, no necessita reelecció per portar 2 anys

El dia 22 de novembre es farà la publicació definitiva de candidats a la secretaria de l'escola.


D'altra banda, tal com us vam comunicar en el calendari aprovat per la Comissió, per a la renovació parcial del Consell Escolar del centre, les votacions seran les següents: 


VOTACIÓ SECTOR PROFESSORS/PROFESSORES

DIA: 24/11/21

LF Mira-sol : 11 a 12 h (zona de recepció)

LF Valldoreix: 13 a 14 h (zona recepció)


VOTACIÓ SECTOR MARES/PARES

DIA: 24/11/21

HORARI: de 9h a 17 h

LLOC: zona recepció de Mira-sol i Valldoreix


Esperem la vostra participació donada la importància que té el consell escolar per al Centre.

Direcció.

Noticia
Articles relacionats