Els alumnes de Tecnologia Industrial visiten la UP

El passat dijous els alumnes de 1-Batxillerat de l’assignatura de Tecnologia Industrial van visitar la l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aerospacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC).

Una vegada estudiat el tema de circuits de corrent continu, els alumnes van poder fer el muntatge d’un circuit, prenent nota de les intensitats i tensions.

Posteriorment van fer els càlculs per tal de comprovar que les mesures reals obtingudes en el muntatge, corresponien amb els càlculs teòrics. Tota una experiència que permet als alumnes comprovar que els càlculs teòrics que es fan a l’aula, es corresponen amb la realitat. Per tal de desenvolupar aquesta sessió pràctica es va comptar amb la col·laboració del Dr. Enginyer Industrial Antoni Garcia, professor titular de l’ESEIAAT-UPC.

Una vegada acabada la sessió al laboratori de circuits elèctrics, el professor Antoni Garcia, va fer una breu explicació de les diferents titulacions en enginyeries. Molt interessant per tal que els nostres alumnes puguin decidir el seu futur professional.

Per últim els alumnes van visitar l’escola: aules, auditori, laboratori d’enginyeria aeroespacial...


Noticia
Articles relacionats