Exàmens de música del Conservatori Liceu

Alguns alumnes de Primària han tingut exàmens de música del Liceu

Alguns alumnes de Primària han tingut exàmens de música del Liceu del nivell 'Bàsic 3' de llenguatge musical. En aquests exàmens s'avalua la coordinació, la destresa a l'hora de tocar l'instrument i el solfeig. Aquests alumnes participen al 'After Class' de música que es fa a La Farga cada setmana i toquen instruments com la guitarra, el violí o el piano. 

Noticia
Articles relacionats