Normativa dels alumnes de Batxillerat i 4t d'ESO

Normes horàries, de convivència, de vestuari i d'altres aspectes.

És important que tant pares com alumnes coneguin bé la normativa per al correcte funcionament de la secció.

NORMATIVA BATXILLERAT i 4t ESO

Competència global
Noticia