Portal de pares "Alèxia"

Gràcies a la plataforma Alèxia, els pares podran accedir en línia a tots els butlletins de qualificacions dels fills i també sol·licitar entrevista amb el preceptor, la qual cosa agilitzarà la gestió.

Comença un nou curs i com ja sabeu teniu a la vostre disposició el portal de pares "Alèxia", una plataforma de gestió acadèmico-administrativa, amb una doble finalitat:

- Consulta on line del butlletins de qualificacions dels vostres fills .

- Sol·licitud on-line d'entrevista amb el preceptor.

ACCÉS AL PORTAL ALEXIA

Per a més informació sobre el funcionament del portal pot consultar el document:

http://www.cospa-agilmic.com/newsletter/Manuales/alexia_web/catala/Alexia_web_familia.html

Per a problemes tècnic d'accés es pot adreçar per correu electrònic a l'adreça: [email protected]


Empieza un nuevo curso, y como ya sabéis tenéis a vuestra disposición el portal de padres "Alèxia", una plataforma de gestión académico-administrativa, con una doble finalidad:

  - Consulta on-line de los boletines de calificaciones de vuestros hijos.

  - Solicitud on-line de entrevista con el preceptor

ACCESO AL PORTAL ALEXIA

Para más información sobre el funcionamento del portal podéis consultar el documento:

http://www.cospa-agilmic.com/newsletter/Manuales/alexia_web/catala/Alexia_web_familia.html

Para problemas técnicos de acceso se puede dirigir por correo electrónico a la dirección: [email protected]


Noticia
Articles relacionats