Preguntes freqüents

Des de l'escola hem elaborat algunes preguntes que ens podem fer

Preguntes freqüents

Com es treballarà durant aquest darrer trimestre?


En aquest darrer trimestre, des del Departament d’Educació ens han demanat que vetllem per mantenir l'acció educativa en la mesura que les condicions ho permetin. En aquestes noves circumstàncies, l'objectiu és promoure aprenentatges dins el marc del currículum competencial. Això es concreta en els diversos Plans d’acompanyament acadèmic per etapes que us hem compartit


Com s’avaluarà el curs?

Els curs s’avaluarà amb la mitjana de les dues primeres avaluacions. Aquesta 3a avaluació només podrà pujar nota o servir per recuperar.

Com es recuperen les avaluacions suspeses?

A través del lliurament de tasques de recuperació durant els mesos d'abril i maig .

Poden repetir els alumnes aquest curs?

Els alumnes només podran repetir aquest curs en cas que tant la família com l’escola ho vegin convenient perquè sigui adient pel seu desenvolupament maduratiu.


Són segures les plataformes Zoom, Meet?


Sí, són segures sempre que es faci servir la darrera actualització del programari. Així ens ho han comentat tant des de Serveis Territorials com des de l’Agència catalana de Ciberseguretat.


Quan està prevista la tornada?


Encara no hi ha data prevista de tornada. En tot cas, és molt possible que es comenci pels cursos superiors en els quals la promoció és important: 4t d’ESO i Batxillerat. També és possible que la tornada sigui esglaonada.


Hi haurà curs d’estiu?


Sí, està previst que hi hagi un curs d’estiu, tot i que la seva organització serà diferent.


Quines són les noves dates de la selectivitat?


Són el 7, 8, 9 de juliol.  Queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació al COVID-19.


I quina serà la data de les proves PAP (de capacitació pel grau de mestre).


La data serà el 19 de juny


Quines són les dates de la matriculació?


Encara no ens les han comunicat, però podeu demanar visita i informació de forma telemàtica. Podeu fer un tour virtual per l’escola:

https://roundme.com/tour/143270/view/1216778/

https://roundme.com/tour/193313/view/509749/


Es mantenen els exàmens de Cambridge?


Per ara els hem mogut a finals de Juny. En cas que finalment no es poguessin fer, Cambridge tornaria els diners.


Noticia
Articles relacionats