Preinscripcions 2021-2022

Del 15 al 24 de març pels alumnes que canvien de centre, o de LLar-2 a P-3.

Quan
De 15-03-2021 00:00 a 24-03-2021 23:59
On
Com arribar-hi

CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2021-22:

DEL 15 AL 24 DE MARÇ

Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

Us avancem la documentació necessària i els criteris de prioritat en l’elecció de plaça:


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...)

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
  • Certificat d’ubicació del lloc de treball.
  • Certificat de renda anual en cas de ser beneficiari/ària.
  • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat.


TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)