PROJECTE EDUCATIU AUDE 21-25

Aquest curs finalitza la primera etapa del nostre projecte educatiu Aude! 2016-2020.

Estimades famílies:

Aquest curs finalitza la primera etapa del nostre projecte educatiu Aude! 2016-2020.

El seu objectiu ha estat guiar la feina diària de tots els que formen part de la Institució per aconseguir la nostra missió:


“Posar el nostre coneixement pedagògic i la nostra experiència educativa al servei de les famílies, veritables protagonistes de l’educació dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents". 


Com ja coneixeu, ha comptat amb quatre grans projectes: 

 

1a línia – Lideratge Ètic Personal & Family Project

2a línia – Preparats per al Canvi Projecte Dream Schools

3a línia – Competència Global Projecte Inspiring Others

4a línia – Compromís Social Projecte Global Community

Ara, ens agradaria valorar els aspectes essencials de cadascun dels projectes. Amb la vostra opinió i la dels professors, alumnes i altres experts educatius, volem millorar la planificació de la segona fase d’Aude 2021-2025. 


Per contestar aquesta enquesta haureu de dedicar pocs minuts i serà de gran utilitat per a nosaltres. Abans de fer-ho us recomanem llegir el resum de les quatre línies del projecte Aude. Ens voleu ajudar? Podeu respondre l'enquesta fins el proper 10 de març. 


ACCEDEIX A L'ENQUESTA PER A FAMÍLIES 


Lideratge ètic 

Cada persona és única i ha d’aprendre a ser feliç. 


Amb el projecte Personal & Family Project cerquem desenvolupar el lideratge ètic de cada alumne, mitjançant el seu compromís per arribar a ser una persona íntegra dins d’una societat plural i oberta.


Ho fem a través d’un programa on cada alumne creix harmònicament en les 6 fortaleses AIRISS (Autonomia, Identitat, resiliència, Integritat, Sociabilitat i Saviesa), i on es valoren cadascuna de les seves dimensions personals: física, afectiva, racional, social i transcendent.


A les entrevistes individuals amb el tutor/a personal, cada alumne –especialment, a partir de l’EPRI- pren la iniciativa de la seva millora i compta amb la participació imprescindible dels seus pares a través de les entrevistes de tutoria familiar. Aquest projecte, que engloba tota la vida del col·legi, es fonamenta en una visió cristiana de la vida i es desenvolupa dins d’un clima de confiança, respecte i llibertat.


Preparats per al canvi  

Cada persona té talents que l’ajudaran a aprendre al llarg de la vida. 


Amb el projecte Dream Schools es transformen les aules en llocs inspiradors que fomentin l’aprenentatge. Cada alumne, amb la guia i empenta dels professors, desenvolupa el seu itinerari personal que l’ajudarà a aprendre al llarg de tota la vida, i que el convertirà en un professional competent.


Un món laboral i social ple de noves oportunitats ens demana una nova cultura de pensament i creativitat i una veritable personalització de l’aprenentatge. El treball cooperatiu, l’aprenentatge per projectes i un canvi de paradigma a l’avaluació, són algunes de les novetats metodològiques que estem posant en joc.


Competència global 

Cada persona ha d’aprendre a conviure i a comunicar-se amb tothom. 


El projecte Inspiring Others facilita als alumnes aprendre i desenvolupar les competències més bàsiques de comunicació. Llegir, parlar i escriure amb habilitat i escoltar amb empatia els altres, ens obre a les diferents mentalitats i cultures, de manera que aprenguem a dialogar i valorar tothom.


Una completa formació humanista, tecnològica i plurilingüe que incorpori també les arts, l’esport i la ciència, són el nostre repte.


Compromís social 

Cada persona ha de sumar i així contribuir a fer un món millor. 


Global Community és un projecte que desperta l’interès per conèixer i comprendre els altres, amb una mentalitat oberta i una profunda implicació personal. Implicar-se en accions de servei: voluntariat, sostenibilitat i cura de l’entorn, etc., ens ajuda a fer un món millor on ens importen totes les persones, independentment del seu origen i situació. Entendre el treball com a un servei als altres ens converteix en ciutadans compromesos i solidaris.Noticia
Articles relacionats