Projecte Opportunity

Projecció professional des del principi

El “Opportunity Project” és una acció social dirigida per un grup de mares i pares de l'AMPA de  La Farga. Aquest projecte pretén obrir les portes del món laboral als nostres alumnes que acaben la seva etapa escolar mitjançant una borsa de treball en la qual s'ofereixen pràctiques remunerades durant els mesos d'estiu.

Els alumnes s'enfronten a un procés de selecció de candidats que s'inicia amb ponències d'experts sobre com realitzar un Curriculum vitae i com preparar una entrevista de treball. Una vegada impartides les sessions, els alumnes elaboren el seu Currículum i preparen l'entrevista fent especial èmfasi en el que ells poden aportar. Els currículums són analitzats per l'AMPA i se cita als alumnes interessats per a realitzar-los les entrevistes. En elles s'avalua el nivell d'anglès, la proactividad i les habilitats específiques de cada estudiant. Una vegada  evaluat el perfil de cada aspirant, es proposen els candidats més adequats per a cada empresa:s'envien els currículums a les companyies col·laboradores i aquestes els realitzen una entrevista de treball en les seves oficines per a triar als seus futurs treballadors.

El projecte es va iniciar en 2016 i 5 dels nostres alumnes es van poder beneficiar d'ell, en 2017 van ser 7 les empreses participants i 11 els preuniversitaris els contractats, dos d'ells treballant actualment a temps parcial combinant-lo amb els seus estudis universitaris.

Des del primer moment, el “Opportunity Project” va tenir un gran acolliment, implicant-se tant les famílies, els antics alumnes, els professors, un gran nombre d'empreses i, per descomptat, els alumnes.