Distanciament i ús de mascareta als accessos a La Farga

Recordatori: Us preguem de no abaixar la guàrdia i mantenir les distàncies i l'ús de mascaretes.

Convé recordar que no s'han de fer grups als accessos del Col·legi. Darrerament s'ha abaixat la guàrdia, fent grups nombrosos als accessos al Pavelló (extraescolars) i a l'entrada principal.

Recordem que les Instruccions diuen: 

"En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun d'ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu".

Noticia
Articles relacionats