Sortida dels alumnes de 1r i 2n de Batxillerat tecnològic

Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de l'assignatura de Tecnologia Industrial han visitat l’Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT-UPC).

Una vegada estudiat el tema de circuits de corrent continu, els alumnes de primer, han pogut fer el muntatge d’un circuit, prenent nota de les intensitats i tensions. Posteriorment, han fet els càlculs per comprovar que les mesures reals obtingudes en el muntatge, corresponen amb els càlculs teòrics. Ha sigut tota una experiència que ha permès als alumnes comprovar que els càlculs teòrics que es fan a l’aula, es corresponen amb la realitat.

Pel que fa als alumnes de segon, una vegada estudiats els temes de motors tèrmics i elèctrics, han pogut estar als laboratoris de la universitat.


Aquestes sessions pràctiques han estat gràcies a la col·laboració del Dr. Enginyer Industrial Antoni Garcia, professor titular de l’ESEIAAT-UPC, que posteriorment ens ha fet una breu explicació de les diferents titulacions en enginyeries, molt interessant per ajudar els nostres alumnes a decidir el seu futur professional.


Noticia
Articles relacionats