Suport educatiu personalitzat

Es treballa les habilitats lectores amb tots els alumnes de cicle inicial que ho requereixin

De dilluns a divendres, en horari de matí i tarda, la biblioteca del Cicle Inicial és un entorn idoni que aprofitem per a reforçar les habilitats lectores dels alumnes de 1r i 2n, en grups de dos o tres nois. 


Amplis finestrals que donen a la zona d’arbres del pati, atractius murals i llibreries organitzades per temàtiques i competències lectores, calaixeres amb material didàctic molt divers i àmplies taules per a llegir i fer les activitats, són l’ambient material on gaudim en el treball dels cinc punts forts que cal assegurar abans d’anar a 3r de Primària:


  1. Consciència fonològica (identificar i fer servir oralment sons, síl·labes, paraules i oracions).
  2. Principi alfabètic (relacionar cada so amb la seva grafia).
  3. Vocabulari adequat.
  4. Fluïdesa creixent (precisió, velocitat i entonació).
  5. Bona comprensió d’allò que es llegeix.


Les divertides i molt pautades activitats que fan els alumnes aporten una gran informació que dóna suport al tutor de cada grup-classe, en relació amb els alumnes que mostren més dificultat en el desenvolupament lector. 


A més, trimestralment, a tots els nois de 1r i 2n els administrem les proves PACBAL (proves d'avaluació dels components bàsics de la lectura), preparades pel Departament d'Educació, que ens serveixen com a referència per organitzar els diversos nivells d'intervenció i constatar un bon desenvolupament lector de tots els alumnes. 


Venir a la biblioteca és un gran al·licient per ells, tant és així que aprofiten per a escollir contes i llibres que els hi agraden i comencen ja a mostrar un veritable plaer per la lectura; fem vida la frase que sovint diem: “si vols aventures, llança’t a la lectura”.

Competència global
Noticia