Temptativa d'estafa a les escoles

Us informem que s’han produït dos temptatives d’estafa a dues famílies amb fills que estudien en escoles de Sant Cugat. Aquests intents d’estafa s’han realitzat mitjançant un correu electrònic on s’ha usurpat la identitat del personal del col·legi.

El modus operandi és el següent:

Els estafadors es fan passar per treballadors de l’escola, fins i tot amb noms i cognoms, com ara l’administradora de facturació, directora del centre, etc. El que fan és sol·licitar als pares d’alumnes uns imports monetaris en concepte dels rebuts escolars anuals dels seus fills. De fet, faciliten un nou número de compte bancari diferent del compte real de l’escola on els pares abonen habitualment les mensualitats o anualitats dels seus fills.  

Davant la possibilitat que aquesta tipologia delictiva es pugui continuant produint a Sant Cugat, us demanem si us plau que informeu, a tots els pares i mares de l’escola, que tinguin present aquests fets i que davant qualsevol petició econòmica que els arribi per correu electrònic o missatgeria instantània pel mòbil o altres vies telemàtiques, desconfiïn, i que en tot cas es posin en contacte telefònic amb el col·legi per comprovar la veracitat.


Noticia
Articles relacionats