Visita a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial

El passat divendres els alumnes de 2n de Batxillerat de l’assignatura de Tecnologia Industrial van visitar l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT UPC).

Una vegada estudiats els temes de màquines elèctriques i màquines tèrmiques, els alumnes van poder visitar els diferents laboratoris.

En el de màquines elèctriques van veure les diferències entre corrent altern i corrent continu.

En el de màquines tèrmiques van veure diferents motors de quatre temps i les seves parts. Això els va permetre comprendre millor els conceptes treballats a classe.  

Per tal de desenvolupar aquesta sessió pràctica es va comptar amb la col·laboració del Dr. Enginyer Industrial Antoni Garcia, professor titular de l’ESEIAAT-UPC.

Preparats per al canvi
Noticia