Aprenent a comunicar

Oratòria, debats, llengües... són eines que ajuden als alumnes en les seves habilitats comunicatives

Des de ben petits, els nostres alumnes expressen amb naturalitat les seves idees, comuniquen amb comoditat la seva visió del món i del seu entorn, i compartir-ho amb els companys. A Educació Infantil, es plasma amb les assemblees, uns espais on tots els alumnes són lliures d'explicar allò que volen i a la seva manera; així, aprenen a compartir i a escoltar des de ben petits.


Poc a poc, el respecte cap a les altres persones desperta en ells la capacitat d’escolta activa i d’argumentació. Estan receptius a noves idees, amb esperit crític per decidir acceptar-les. Saber distingir entre la persona i la idea és un factor clau pel respecte mutu. A través d’activitats com teatre, oratòria i debat (els alumnes de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat participen en concursos de debat, com el Dixit)   , se’ls convida a organitzar un discurs capaç de convèncer sense imposar les idees.L'activitat de teatre és una de les més populars entre els alumnes de La Farga; és una de les optatives a 4t d'ESO desde fa més de 21 anys. Es treballa la gestió de les emocions,  la paraula, la comunicació verbal i no verbal. A partir de la construcció d’una obra de teatre original els alumnes desenvolupen un munt de qualitats que difícilment serien assolibles d’una altra manera. L’assignatura culmina en unes representacions davant de tothom en el Teatre Auditori de Sant Cugat.


Per descomptat, per a treballar totes aquestes activitats és imprescindible un domini de la llengua. El projecte lingüístic de La Farga s’emmarca en el context del multilingüisme, de desenvolupar una competència lingüística global. Aquest projecte té diversos eixos:

  • L’ús de la llengua catalana com a vehicle d’expressió oral i escrita en les activitats internes i externes del Col·legi, juntament i en perfecta convivència amb la llengua castellana i la primera llengua estrangera pròpia dels col·legis d’Institució que és l‘anglès.
  • El català és la llengua vehicular del centre.
  • El nostre col·legi és plurilingüe i s’ensenyen i es fan servir les llengües catalana, castellana i com primera llengua estrangera, l’anglès. S’ofereix una quarta llengua estrangera, el francès, a l’educació secundària.


Pel que fa a l'anglès, es duen a terme moltes activitats en aquesta llengua, que fan que els alumnes obtinguin un domini des d'una curta edat. El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès a Primària, Secundària i Batxillerat com Science, Arts&Crafts, Physical Education... A més, fan "Arts and Crafts" i Stem-robòtica en anglès. A Secundària, l'assignatura de Socials s'aprèn en anglès. . Ja a Batxillerat, continuen practicant a través de l'assignatura d'Economia i d'Emprenedoria.


Els alumnes de 6è EPRI i 1º ESO tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín. 

Competència global
Noticia