Informació sobre la renovació del concert educatiu a La Farga

Carta del director a les famílies i als docents

Benvolgudes famílies i docents,

La Farga va néixer per iniciativa d’un grup de famílies ara fa 53 anys. Des del seu origen aquestes famílies volien un projecte educatiu fonamentat en els valors propis de l'humanisme cristià i en l’acompanyament personalitzat a cada família i a cada alumne. Una escola que els ajudés a fer dels seus fills i filles persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

Com bé sabeu, al novembre del 2020 el TSJC ens va concedir cautelarment la renovació dels concerts a l’etapa d’educació primària per un període de 6 anys, fins al curs 2025-26. En aquell moment estava vigent la LOMCE, que explicitava que els centres diferenciats tenien dret al finançament públic com qualsevol altre centre.

Aquest curs finalitza la vigència dels concerts d’Infantil i d’ESO. El passat 12 d’octubre el conseller González Cambray va anunciar la intenció del Govern de no renovar el concert a l’ESO de la nostra escola pel fet de ser diferenciada, emparant-se en la LOMLOE - la nova llei d’educació.

Obligats, per tant, per la decisió del Govern de retirar el concert a l’ESO, i per tal d’evitar un greuge irreparable a les famílies i personal de l’escola, hem sol·licitat la renovació dels concerts per a 4 cursos - fins al 2025-26 - de conformitat amb la Disposició Addicional 25 de la LOMLOE en el seu redactat actual.

Això vol dir que, la propera preinscripció escolar que comença el proper 9 de març, la podran realitzar tant nois com noies als quatre cursos de l’ESO de la nostra escola.

La decisió ha estat comunicada i aprovada pel Consell Escolar de La Farga. S’han treballat diversos aspectes organitzatius, com l’adaptació d’espais i la uniformitat, entre d’altres. També s’han iniciat les obres pertinents de les instal·lacions per acollir alumnat d’ambdós sexes.

En definitiva, volem que vosaltres i els vostres fills i filles continueu participant de l’educació personalitzada que, des de fa més de 50 anys, ofereix La Farga. Tot i les circumstàncies, compteu amb la mateixa dedicació i professionalitat de tots els que formem part de la comunitat educativa de La Farga.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat i restem a la vostra disposició per atendre-us personalment.

Gràcies pel vostre suport i confiança!

Cordialment,

Miquel Riera
Director
La Farga

Sense categoria
Noticia